Blog | 16 maart 2020

Welke corona maatregelen zijn op uw bedrijf van toepassing?

De corona uitbraak heeft een grote impact op onze samenleving en economie. De kans is groot dat ook uw organisatie geraakt wordt door de ingevoerde maatregelen. U kunt hierdoor in liquiditeitsproblemen geraken. In dit nieuwsbericht hebben we de verschillende maatregelen voor u op een rijtje gezet en ook aangegeven hoe wij u hierbij van dienst kunnen zijn. 


De volgende mogelijkheden staan voor u open om acute betalingsproblemen te voorkomen dan wel te verminderen:

BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING BELASTINGEN

Voor welke belastingen?
U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en voor alle af te dragen bedragen aan btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Wat moet u doen?
U dient een brief aan de Belastingdienst te sturen. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen.

Wat kan Hak + Baak voor u betekenen?
Om het verzoek te kunnen indienen, is een verklaring nodig van een derde deskundige, waaruit blijkt dat:

  • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
  • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • Uw onderneming levensvatbaar is.

Als uw accountant kunnen wij beoordelen of uw situatie voldoet aan de voorwaarden. Indien dit het geval is, kunnen wij de verklaring verlenen en het verzoek namens u indienen. 

AANPASSEN VOORLOPIGE AANSLAG VENNOOTSCHAPS­BELASTING / INKOMSTEN­BELASTING

Verwacht u een lagere winst voor 2020 door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Wij kunnen deze gewijzigde voorlopige aanslag voor u indienen. 

WERKTIJDVERKORTING

Naast de eerdergenoemde mogelijkheden is er dan ook nog de werktijdverkorting waarvan u, indien u aan de voorwaarden voldoet, gebruik kunt maken. Onderstaand de meest voorkomende vragen die voor u als werkgever van belang kunnen zijn.

Wat betekent werktijdverkorting?
Werktijdverkorting is het tijdelijk verkorten van de werktijd van je werknemers in verband met buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren. De uitbraak van het coronavirus is een buitengewone gebeurtenis die niet valt onder het normale ondernemersrisico. U vraagt dan voor uw medewerkers voor de uren die zij niet werken een tijdelijke WW-uitkering bij het UWV aan. Door tijdelijk minder loon te betalen, beperkt u de financiële schade en uw werknemers krijgen door de aanvulling van de WW-uitkering toch hun loon doorbetaald.

Wanneer komt u in aanmerking voor werktijdverkorting?
Om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen moet u 2 weken minstens 20% minder werk hebben binnen de gehele organisatie. Doe de aanvraag tijdig: de compensatie geldt vanaf de datum dat u de aanvraag indient dan wel de verwachte datum. De verdere voorwaarden kunt u hier nalezen.

Welke werkenden vallen buiten de regeling?
Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting aangevraagd worden, omdat zij geen werknemers zijn, voor wie de werkgever de loondoorbetalingsplicht heeft. Voor ZZP’ers kan ook geen werktijdverkorting worden aangevraagd (NB. dit is nu onderwerp van discussie binnen de overheid).

Hoe vraagt u werktijdverkorting aan?
De vergunning voor werktijdverkorting vraagt u digitaal aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan.

Let op:

  • Er geldt een eigen risico van 2 weken.
  • De vergunning is 6 weken geldig, daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De werktijdverkorting heeft een maximum van 24 weken. De vergunning kan dus drie keer verlengd worden.

Hoe vraagt u de tijdelijke WW-uitkering aan?
Na het verkrijgen van de vergunning kunt u vervolgens een tijdelijke WW-uitkering aanvragen bij het UWV voor de niet-gewerkte uren van werknemers. De WW-uitkering wordt aan u uitbetaald, niet aan de werknemers. U betaalt het volledige loon door aan de werknemers. U heeft dus tijdelijk minder loonkosten. Wanneer de vergunning na 6 weken wordt verlengd door het ministerie van SZW hoeft u dit niet opnieuw aan het UWV te melden.

Hoe informeert u uw personeel?
Het is raadzaam om uw personeel te informeren over de huidige situatie en de maatregelingen die u hierin heeft genomen. Bekijk ook de CAO en arbeidsovereenkomst, wellicht zijn er aanvullende afspraken opgenomen over werktijdverkorting.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van het laatste nieuws!

Abonneren

Volgt u ons al?

Contactgegevens

Hak + Baak
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht

0184 42 03 28 info@hakbaak.nl Algemene voorwaarden support Windows support MacOS