Wijzigingen arbeidsrecht

Wijzigingen arbeidsrecht

Begin augustus zijn er een aantal zaken veranderd op het gebied van arbeidsrecht. De ‘Wet Transparante enVoorspelbare Arbeidsvoorwaarden’ en de ‘Wet betaald ouderschapsverlof’ zijn toen in werking getreden. Wat betekenen deze wetten voor u?

Wijzigingen arbeidsrecht

Studiekostenbeding
Soms moet een werknemer verplicht (op grond van wet of CAO) een opleiding volgen. Een werkgever mag de kosten van verplichte opleidingen vanaf 1 augustus 2022 niet langer verhalen op de werknemer via een studiekostenbeding. Ook moet de werkgever de werknemer in staat stellen de opleiding onder werktijd te volgen. Een studiekostenbeding voor niet-verplichte opleidingen blijft mogelijk, maar een studiekostenbeding voor verplichte opleiding (ook wanneer dit beding is overeengekomen vóór 1 augustus) is nietig.

Nevenwerkzaamheden
In het huidige arbeidsrecht wordt een werknemer die gebonden is aan een nevenwerkzaamhedenbeding, verboden om tijdens het dienstverband ergens anders te werken. In de nieuwe wet mag een werkgever een werknemer niet langer belemmeren om buiten het dienstrooster voor een andere werkgever te werken, tenzij hij daar een goede reden voor heeft. Denk hierbij aan een belangenconflict of een overschrijding van de Arbeidstijdenwet. Ook hier geldt dat een eerder overeengekomen verbod op nevenwerkzaamheden nietig is.

Voorspelbare tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht
Als de arbeidstijd niet vooraf bekend is, zoals bij oproepkrachten, dan is er sprake van onvoorspelbare arbeidstijden. In dat geval is de werkgever voortaan verplicht om bij aanvang van de arbeidsovereenkomst zogenaamde referentiedagen en -uren af te spreken. De werknemer mag het werk weigeren als deze valt buiten de overeengekomen referentiedagen en -uren.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Werknemers hebben recht op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat werkgevers vanaf 1 augustus 2022 schriftelijk binnen 1 week c.q. 1 maand na indiensttreding nog meer informatie moeten verstrekken. Bijvoorbeeld over de plaats waar wordt gewerkt, concrete vakantie- en verlofregelingen, opleidingsbeleid en procedures bij ontslag. Deze informatie mag komen uit de CAO of uit een personeelshandboek.

In het wetsvoorstel is extra bescherming opgenomen voor werknemers die een beroep doen op bovenstaande rechten. Een werknemer mag hierom niet worden ontslagen of worden benadeeld.

Door deze informatieplicht is een personeelshandboek haast onmisbaar geworden. Als u geen personeelshandboek heeft, is het raadzaam een handboek op te stellen. Als er een handboek is, controleer dan of deze nog voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Ook kan het zijn dat uw (standaard) arbeidsovereenkomst aangepast moet worden. Wij helpen u daar graag bij!

Heeft u hulp nodig bij deze aanpassingen of bij het opstellen van een personeelshandboek, neemt u dan telefonisch contact op met Denise van der Wildt via 0184-420328 of via mail: dvd.wildt@hakbaak.nl.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. De uitkering is 70% van het (maximale) dagloon en kan aangevraagd worden bij het UWV. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Het verlof moet opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Het verlof moet 2 maanden voor ingang aangevraagd worden bij de werkgever.

De regeling geldt tevens voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind hebben gekregen. Voorwaarden zijn: het kind moet op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar zijn; ook mag nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof opgenomen zijn. Voor deze situatie geldt ook dat alleen betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

STAP-budget

Het STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor STimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kunnen werknemers/werkzoekenden (van 18 jaar of ouder, maar nog niet AOW gerechtigd) hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. De werknemer/werkzoekende kan een vergoeding van maximaal € 1.000 (incl. BTW) per jaar aanvragen om te gebruiken voor scholing. In 2022 is er € 160.000.000 beschikbaar over 5 aanvraagtijdvakken. Een werknemer/werkzoekende kan 1 maal per jaar het STAP-budget aanvragen. De eerstkomende mogelijkheid is 1 september 2022.

Denkt uw werknemer na over een opleiding, wijs hem dan op dit budget!

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van het laatste nieuws!

Abonneren

Volgt u ons al?

Contactgegevens

Hak + Baak
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht

0184 42 03 28 info@hakbaak.nl Algemene voorwaarden