Blog | 18 maart 2020

De overheid komt met aanvullende corona-maatregelen

De overheid heeft aanvullende coronamaatregelen bekend gemaakt voor ondernemers die nu worden getroffen door het coronavirus. Om u hierbij te helpen hebben we deze maatregelen voor u op een rijtje gezet.


Het betreft onder andere de volgende maatregelen:

NIEUWE REGELING VOOR WERKTIJD­VERKORTING

Afgelopen week informeerde de overheid nog over de regeling voor werktijdverkorting. Inmiddels hebben duizenden ondernemers een aanvraag gedaan en blijkt het systeem niet geschikt om zulke grote hoeveelheden aanvragen te verwerken. Voorts blijkt de regeling ook niet de meest optimale regeling in deze situatie te zijn. Om die reden is de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen per direct stopgezet en is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud geïntroduceerd.

Deze nieuwe maatregel biedt een ondernemer die meer dan 20% omzetverlies verwacht, de mogelijkheid om voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Dit zal gaan om een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies. Aan het personeel dient het volledige salaris doorbetaald te worden. Voorwaarde van deze regeling is wel dat in de periode van de tegemoetkoming er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen.

Waar de oude regeling bij het ministerie van SZW aangevraagd moest worden, dient de nieuwe regeling rechtstreeks bij het UWV aangevraagd te worden. Het UWV probeert de aanvraagprocedure zo snel mogelijk op te gaan starten. anvragen kunnen (met terugwerkende kracht) worden gedaan vanaf 1 maart 2020. Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt zal het UWV direct een voorschot uitbetalen van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Heeft u op basis van de oude regeling reeds een aanvraag ingediend en is daar nog geen beslissing op genomen? Dan zal uw oude aanvraag in het nieuwe systeem worden opgenomen en hoeft u zelf dus geen nieuwe aanvraag in te dienen. Is er inmiddels vergunning verleend volgens het oude stelsel? Dan geldt de nieuwe regeling voor u pas na afloop van de huidige vergunning.

TIJDELIJKE EXTRA BIJSTAND VOOR ZZP'ERS

Voor zelfstandigen wordt een tijdelijke regeling opengesteld om via een versnelde procedure inkomensondersteuning te krijgen voor levensonderhoud. De uitvoering van deze regeling ligt bij de gemeenten. Het is mogelijk om voor een periode van in ieder geval drie maanden een aanvulling te krijgen op het inkomen tot het sociale minimum. Hierbij wordt niet gekeken naar vermogen of naar het inkomen van een aanwezige partner. Er hoeft dus geen spaargeld te worden aangesproken. De uitkering hoeft daarnaast niet te worden terugbetaald. Verder is het mogelijk om tegen verlaagde rentepercentages een lening te verkrijgen voor instandhouding van de onderneming; deze bedragen dienen wel te worden terugbetaald.

De regeling voor tijdelijke extra bijstand voor zzp’ers zal nog nader worden uitgewerkt; binnenkort zal hier meer over bekend gaan worden.  

TIJDELIJKE VERLAGING INVORDERINGS­RENTE EN BELASTINGRENTE

Het kabinet heeft besloten de invorderingsrente en belastingrente tijdelijk te verlagen. U bent invorderingsrente verschuldigd op het moment dat u een aanslag niet op tijd betaalt, ook in geval van uitstel van betaling. Wanneer de betaaltermijn is verstreken, moet 4% invorderingsrente worden betaald. Vanaf 23 maart 2020 zal de invorderingsrente worden verlaagd naar 0,01%. Om uitvoeringstechnische redenen is een verlaging naar 0% niet mogelijk gebleken. Met deze maatregel wordt de drempel voor het aanvragen van uitstel van betaling nagenoeg weggenomen.

Ook de belastingrente zal tijdelijk worden verlaagd naar 0,01%. Deze rente bent u verschuldigd op het moment dat een aanslag door de Belastingdienst pas buiten de wettelijke termijnen kan worden vastgesteld. Deze rente bedraagt op dit moment 4%, voor de vennootschapsbelasting bedraagt de rente zelfs 8%. De beoogde ingangsdatum voor de verlaging is 1 juni 2020, met uitzondering van de inkomstenbelasting. Hier zal de verlaging per 1 juli 2020 doorgevoerd worden.

AANVRAGEN UITSTEL VAN BELASTING­BETALING

Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kan, nadat de aangifte omzet- of loonbelasting is gedaan, of nadat een aanslag vennootschaps- of inkomstenbelasting is ontvangen, de Belastingdienst worden verzocht om bijzonder uitstel van betaling.

In dit verzoek kan worden verzocht om uitstel van betaling waarbij kort dient te worden toegelicht op welke wijze uw organisatie door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen is geraakt. Nadat dit verzoek door de Belastingdienst is ontvangen, worden alle in-vorderingsmaatregelen stopgezet. Een boete voor het niet op tijd betalen van omzet- of loonbelasting hoeft niet betaald te worden. Wij kunnen u uiteraard helpen bij het opstellen van dit verzoek om bijzonder uitstel van betaling.

Indien u één en ander zelf verzorgt verzoeken wij u om uw relatiebeheerder of contactpersoon van de loonadministratie hiervan op de hoogte te brengen; graag ontvangen wij ook een kopie van dit verzoek.

Aansluitend moet binnen 4 weken na het verzoek een nadere verklaring worden afgegeven waarom uitstel van betaling nodig is, welke motivering moet worden voorzien van een verklaring van een derde-deskundige. Wij kunnen als derde-deskundige deze verklaring voor u verlenen. Op dit moment is overigens nog niet duidelijk aan welke voorwaarden een dergelijke motivering/verklaring moet voldoen.

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van het coronavirus en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor het jaar 2020? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Wij kunnen voor u een verzoek doen om de eerder opgelegde voorlopige aanslag te verlagen. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald. Tevens geven wij in overweging (ingeval van op termijn verwachte liquiditeitskrapte) om voor niet betaalde voorlopige aanslagen 2020 deze niet ineens te betalen onder aftrek van de betalingskorting, maar toch te kiezen voor betalingen in maandelijkse termijnen.

Als deze crisis voorbij is en daarna in de loop van het jaar 2020 weer winst wordt gemaakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen. Wij houden graag met u de vinger aan de pols!

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van het laatste nieuws!

Abonneren

Volgt u ons al?

Contactgegevens

Hak + Baak
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht

0184 42 03 28 info@hakbaak.nl Algemene voorwaarden