HakBaak Skip Navigation Links
PLUSpunten
Diensten
Actueel
Cliƫntenportaal
Contact
Logo Hakbaak

Actualiteiten

Fiscaal nieuws

Vacatures

Goedkeuringswet Multilateraal Verdrag

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ter goedkeuring van het Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving aangenomen. Het Multilateraal Verdrag maakt het mogelijk om bestaande belastingverdragen eenzijdig aan te passen aan maatregelen tegen belastingontwijking, zonder hierover te hoeven onderhandelen met de verdragspartner.

Het Multilateraal Verdrag bevat een bepaling over de kunstmatige vermijding van de status van vaste inrichting. In een amendement op het wetsvoorstel is een voorbehoud op deze bepaling. Dat voorbehoud geldt totdat er sprake is van een effectieve conflictresolutie tussen voldoende leden van het verdrag en Nederland. 

Hak+Baak
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht
Postadres
Postbus 327
3360 AH Sliedrecht
T 0184 42 03 28
E info@hakbaak.nl
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Disclaimer
Klokkenluidersregeling
Klachtenregeling Verwerkersovereenkomst
twitter cCientenportaal