HakBaak Skip Navigation Links
PLUSpunten
Diensten
Actueel
Cliƫntenportaal
Contact
Logo Hakbaak

Wat kan Hak + Baak u bieden?

Omdat de marktomstandigheden en de regelgeving voortdurend aan verandering onderhevig zijn werkt Hak + Baak continu aan het up-to-date houden van de dienstverlening. Enerzijds door permanente opleidingen en anderzijds door continue kennisuitwisseling met gespecialiseerde netwerkpartners.

De diensten van Hak + Baak:
Skip Navigation Links

Waardering van de onderneming

Bij koop, verkoop en overdracht is het cruciaal dat u de beschikking heeft over de juiste financiële en administratieve gegevens. Hak + Baak zorgt ervoor dat u een goed beeld krijgt van de waarde van een onderneming.

Dankzij onze ervaring op dit gebied kunnen wij voor u berekenen wat u maximaal voor een bedrijf zou moeten betalen of wat u er (bij verkoop) voor kunt vragen. Zo houden onze experts rekening met:
 • het eigen vermogen;
 • de winstpotentie;
 • de branche waarin de werkzaamheden plaatsvinden;
 • het management;
 • de strategie van het bedrijf;
 • en nog meer belangrijke én ook kleinere factoren die de waarde kunnen beïnvloeden.

PLUS: onze adviseurs kunnen u ook bij de feitelijke (ver)koop begeleiden. Bij verkoop kan Hak + Baak zorgvuldig een aantal serieuze gegadigden voor u selecteren en het vervolgtraject tot en met de uiteindelijke ondertekening van de contracten begeleiden:

 • opstellen groslijst gegadigden;
 • selecteren potentiële kandidaat-kopers;
 • verzorgen verkennende gesprekken;
 • vaststellen vraagprijs en bepalen voorwaarden;
 • uitstippelen onderhandelingsstrategie;
 • vervolggesprekken met interessante aspirant-kopers;
 • intentieovereenkomst met één aspirant over belangrijkste voorwaarden
  voor verkoop;
 • opstellen en ondertekening definitieve contract.


Ook als u denkt over het kopen van een ander bedrijf, kan Hak + Baak voor ondersteuning zorgen:

 • de afweging om een activiteit te kopen versus autonoom te realiseren;
 • omschrijving van de achterliggende doelstellingen;
 • uitzoeken van bedrijven die (dan) in aanmerking komen voor overname;
 • opstellen van uw profielschets om een optimale aansluiting te bewerkstelligen;
 • verzorgen verkennende gesprekken met aandeelhouders van de organisatie;
 • berekenen maximaal te betalen prijs en verzorgen financieringsaanvraag bij diverse banken;
 • voortzetting onderhandelingen, ook over aandelen en over te nemen activa-passiva;
 • overnamecondities helder in kaart brengen;
 • bij algehele overeenstemming het ondertekenen van de intentieverklaring;
 • uitvoeren van het due diligence onderzoek, ofwel het boekenonderzoek, om zekerheid te krijgen over alle door de verkoper verstrekte informatie;
 • gedegen analyse en onderzoek van de financiële cijfers én de fiscale, juridische en strategische punten;
 • verwerking van de uitkomsten van het due diligence onderzoek en berekening van de effecten op de koopprijs;
 • en bij een positieve uitkomst het ondertekenen van de definitieve contracten.
Hak+Baak
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht
Postadres
Postbus 327
3360 AH Sliedrecht
T 0184 42 03 28
E info@hakbaak.nl
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Disclaimer
Klokkenluidersregeling
Klachtenregeling Verwerkersovereenkomst
twitter
© koenders design