HakBaak Skip Navigation Links
PLUSpunten
Diensten
Actueel
Cliƫntenportaal
Contact
Logo Hakbaak

Wat kan Hak + Baak u bieden?

Omdat de marktomstandigheden en de regelgeving voortdurend aan verandering onderhevig zijn werkt Hak + Baak continu aan het up-to-date houden van de dienstverlening. Enerzijds door permanente opleidingen en anderzijds door continue kennisuitwisseling met gespecialiseerde netwerkpartners.

De diensten van Hak + Baak:
Skip Navigation Links

Voor alle zekerheid

De accountants van Hak + Baak verschaffen zekerheid (assurance), bijvoorbeeld in de vorm van een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring, maar ook in officiële verslagleggingen richting aandeelhouders en (andere) belanghebbenden.

De accountantscontrole voeren wij in twee delen uit:
  • een (interim)controle in het najaar om interne procedures tijdig te testen op betrouwbaarheid en werking;
  • en een (balans)controle als afronding van de jaarrekening.
PLUS: onze accountants kijken verder bij het controleren van de cijfers. Tijdens onze officiële controles letten wij niet alleen op verplichte aandachtspunten als rechtmatigheid en volledigheid. ook andere zaken die voor u van belang kunnen zijn, ontsnappen niet aan onze accountants:
  • interne controlemaatregelen;
  • betrouwbaarheid van de interne (financiële) informatie;
  • duidelijkheid in verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  • de beveiliging van bedrijfseigendommen;
  • kortom: de algehele beheersing van de bedrijfsprocessen.
Na afronding van een controle leggen wij onze bevindingen vast in een managementletter en bespreken wij onze aanbevelingen. Met deze oplossingsrichtingen van gesignaleerde zaken die voor verbetering vatbaar zijn, kunt u direct uw voordeel doen!
Hak+Baak
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht
Postadres
Postbus 327
3360 AH Sliedrecht
T 0184 42 03 28
E info@hakbaak.nl
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Disclaimer
Klokkenluidersregeling
Klachtenregeling Verwerkersovereenkomst
twitter
© koenders design