HakBaak Skip Navigation Links
PLUSpunten
Diensten
Actueel
Cliëntenportaal
Contact
Logo Hakbaak

Actualiteiten

Fiscaal nieuws

Vacatures

Wonen in het huis van je kinderen – en dan?

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uitgebracht over de praktische toepassing van artikel 10 van de Successie- wet. Dat artikel heeft onder andere betrekking op situaties waarin ouders hun huis nog tijdens hun leven op naam van hun kinderen hebben gezet, waarbij ze er nog wel zijn blijven wonen. De betrokkenen mogen geen oneigenlijk voordeel daarvan hebben (ten opzichte van anderen die deze methode niet hebben toegepast) en artikel 10 regelt dat.

We lichten twee punten uit het besluit:

  • Huur – de voorwaarde dat de huur jaarlijks moest zijn geïndexeerd om toepassing van artikel 10 te voorkomen, is vervallen. De huursom moet zakelijk zijn geweest tot het moment van overlijden. Voor huursituaties die dateren vanaf 1 januari 2010 geldt dat de huursom 6% van de WOZ-waarde in onbezwaarde staat moet bedragen.
  • Woningverbetering – als het huis na de overdracht aan de kinderen is verbouwd of verbeterd, met waardestijging als gevolg, dan blijft deze stijging buiten de heffing op basis van artikel 10. De waardestijging moet twee keer worden gewo- gen, namelijk op het moment van de overdracht en op het moment dat de vruchtgebruiker overlijdt.
Nieuwsberichten
Samenwerking accountantskantoren
Geërfde woning kan financiële problemen geven
Btw-truc van gemeente was misbruik van recht
Wonen in het huis van je kinderen – en dan?
Ook door dga geërfd bloot eigendom valt onder tbs-regeling
Archief
september 2016
november 2013
juli 2012
Hak+Baak
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht
Postadres
Postbus 327
3360 AH Sliedrecht
T 0184 42 03 28
E info@hakbaak.nl
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Disclaimer
Klokkenluidersregeling
Klachtenregeling Verwerkersovereenkomst
twitter